Biologische Grondreiniging

Biologische afbraak is een natuurlijk proces dat in normale omstandigheden slechts langzaam verloopt.  Dit proces wordt in zogenaamde bioremediatiebedden versneld door het optimaliseren van de omgevingsparameters.   Wat in de natuur een traag en tijdrovend mechanisme is, wordt hier op een eenvoudige manier versneld.  Bacteriën breken de koolstofketens af en hebben hiervoor zuurstof en nutriënten nodig.   De temperatuur, het vocht- en het zuurstofgehalte, PH en de aanwezigheid van nutriënten zijn hiervoor belangrijke productieparameters en worden op peil gehouden.

Vooraleer de grond in de bioremediatiebedden wordt gebracht, worden deze gezeefd om alle stenen en bodemvreemde materialen te verwijderen en worden nutriënten toegevoegd.  Voor klei- en leemachtige gronden dient een speciale intensieve voorbehandeling te worden toegepast.   

Eenmaal het bed helemaal gevuld is, worden deze verwarmd en wordt lucht door de bodem gestuurd waardoor de temperatuur, het vocht- en het zuurstofgehalte op peil wordt gehouden. Een strikte opvolging van deze parameters is een vereiste. In functie van de tussentijdse meetresultaten wordt het proces bijgestuurd om zo een efficiënte reiniging te verkrijgen.

Deze reinigingstechniek kan enkel aangewend worden bij biologisch afbreekbare producten zoals benzine, diesel, kerosine en andere minerale oliën.  Ook de vluchtige componenten zoals benzeen, ethylbenzeen, tolueen, xyleen en naftaleen (BTEXN) worden door de in de grond aanwezige bacteriën afgebroken in CO2 en H2O.

Na een drietal maanden zijn de gronden gereinigd om herbruikt te worden als bodem of bouwkundig bodemgebruik en kunnen deze toegepast worden in dijklichamen, afdekkingen, aanvullingen, onderfunderingen, …