Thermische Grondreiniging

(capaciteit: 180.000 ton/jaar)

De gronden die voor thermische verwerking in aanmerking komen worden indien nodig voorbewerkt.
Het grove puin wordt uit de grond gezeefd en gebroken.

De opdrachtgever levert de gronden zoals de overige gronden aan op één van onze 3 sites. GRC staat in voor de volledige verdere opvolging, zowel logistiek als administratief.

Hierna volgend worden de opeenvolgende stappen in het proces.

1. De droogtrommel

De grond en het puin wordt via transportbanden in de droogtrommel gebracht waar de materialen verhit worden en het aanwezige vocht verdampt.
Verontreinigingen met een laag kookpunt verdampen reeds in deze fase. De verblijftijd van het materiaal is 5 à 7 minuten en de eindtemperatuur bedraagt een 120 °C.
Het droogproces is bedoeld om het navolgende gloeiproces efficiënter te laten verlopen.
De afgassen worden naar de naverbrander gevoerd.

2. De gloeitrommel

Grond en puin worden gegloeid bij temperaturen van 450° C tot 650° C, waardoor de verontreinigingen overgaan in damp.

De temperatuur van de gloeitrommel is hoger dan de zelfontbrandinggstemperatuur van de verontreinigingen, waardoor deze verbranden.
Het rookgasafzuigsysteem zorgt voor onderdruk waardoor de afgassen naar de naverbrander worden gezogen.

3. De grondkoeler

De gereinigde materialen worden in de grondkoeler met water vermengd, waardoor de grond gekoeld wordt tot ca. 50°C en stofontwikkeling wordt tegengegaan.

4. Naverbrander en rookgasreiniging

De rookgassen die vrijkomen tijdens de reiniging worden gedurende deze 2 fasen gereinigd alvorens ze geïmitteerd worden.
Na reiniging kan de grond herbruikt worden als secundaire bouwstof in de wegenbouw