Immobilisatie 

(capaciteit: 50.000 ton/jaar)

Bij immobilisatie streeft men er niet naar de verontreiniging uit de bodem te verwijderen maar zorgt men er wel voor dat de verontreiniging niet meer in de omgeving kan terecht komen door de verontreiniging immobiel te maken, of er voor te zorgen dat deze niet meer uitloogt in het percolaatwater.

De immobilisatietechniek heeft dus als doel anorganische componenten te fixeren in de bodemstructuur zodat ze niet meer beschikbaar zijn voor de omgeving.

Verontreinigingen in de grond worden geïmmobiliseerd door er additieven aan toe te voegen die de uitloging verminderen.

Immobilisatie is daarmee een beheersmaatregel en uitermate geschikt voor het verwerken van gronden / afvalstoffen verontreinigd met anorganische stoffen (bv. zware metalen).

Immobilisatie kan bijvoorbeeld aangewend worden als voorbehandeling op het definitief storten van niet-reinigbare gronden / afvalstoffen