Historiek

Grond Recyclage Centrum NV is pionier en reeds meer dan 20 jaar Belgisch marktleider in grondreiniging.  GRC beschikt momenteel over vestigingen in Kallo en Heusden-Zolder.

1993: start biologische grondreiniging te Kallo
1995: start fysico-chemische grondreinigingsinstallatie te Kallo
1999: oprichting van een TOP (tussentijdse opslagplaats) te Kallo
2003: de site te Kallo wordt vergund voor thermische grondreiniging
2006: start grondrecyclagecentrum en TOP te Zeebrugge
2008: start grondrecyclagecentrum en TOP te Heusden-Zolder
2009: installatie nieuwe windturbine met een capaciteit van 2,3 MW
2013: de site te Kallo wordt opnieuw vergund voor de volgende 20 jaar

2015: start fysico-chemische grondreinigingsinstallatie te Heusden-Zolder

Aanvoer

Werking

Voor aanvoer wordt vooraf een bindende prijsofferte voor de reiniging opgesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

De transporten dienen enkel begeleid te worden met een transportdocument. Dit wordt u door GRC verstrekt.

Gezien het afvoeren van partijen naar een recyclagecentrum onder de Vlarema of Vlarebo regelgeving valt, dient u verder geen papieren in te vullen of in orde te maken.

Na aanvaarding van de partij wordt deze eigendom van GRC. Het hele reinigingsproces (met inbegrip van de administratie en afvoer van de gereinigde stromen) wordt dan verder door GRC georganiseerd.

Staalname

Indien op de herkomst geen monsters kunnen genomen worden of wanneer spoed vereist is, bestaat de mogelijkheid de partij tijdelijk op onze terreinen te stockeren.  Het nemen en analyseren van de monsters gebeurt dan door onze zorgen. Na de analyse wordt geëvalueerd of en aan welke prijs de grond of afvalstof gereinigd kan worden. Indien reiniging niet mogelijk blijkt, zoekt GRC in overleg met de klant naar een andere verwerkingsmethode.

  GRC is vergund voor de aanvaarding en verwerking van verscheidene afvalstromen:

  • Verontreinigde gronden
  • Puingranulaten
  • Straalgrit
  • Veegvuil
  • Zand van zandvangers
  • Rioolkolkenslib
  • Carwash slib
  • Bagger –en ruimingsspecie
  • (sorteer)zeefzand
  • Bodemassen, zinkassen
  • … en andere vergelijkbare minerale afvalstromen

  Samenwerken met GRC biedt heel wat voordelen:

  • Strategisch gelegen locaties (Kallo – Zolder)
  • Grote opslag- en verwerkingscapaciteit 
  • Bereikbaar per vrachtwagen én per schip
  • Erkenning als CGR’s/TOP’s door de minister
  • Gecertificeerd door Grondwijzer/Grondbank
  • ISO 9001 gecertificeerd
  • Gecertificeerd door Copro/Certipro
  • Geen technisch verslag of analyse vereist bij aanvoer
  • De opdrachtgever ontvangt een verwerkingsattest voor de afgeleverde afvalstoffen/gronden
  • Klantgerichte en flexibele samenwerking