Secundaire grondstoffen

GRC heeft steeds grondstoffen ter beschikking die gebruikt kunnen worden als bodem, bouwkundig bodemgebruik, NV-bouwstof etc.  Deze grondstoffen kunnen geleverd worden door GRC of afgehaald door de klant , steeds met de nodige certificaten/keuringen ter waarborging van de milieuhygiënische en bouwtechnische kwaliteit:

  • Gronden voor gebruik als bouwkundig bodemgebruik (onderfundering, dijklichamen, …)
  • Gronden voor gebruik als bodem
  • Granulaat voor gebruik als NV-bouwstof (mengpuin 0/40, puinzeefzand, …)
  • Gewassen zand en puin als grondstof voor stabilisé, magere beton, beton of asfalt

GRC is gecertificeerd volgens ISO 9001, Grondwijzer, Grondbank, Copro, Certipro, CE-markering en daarnaast zijn de centra erkend door de minister als CGR / TOP.

afbeelding logo's-01